Det Sjunde Sinnet 2007

ProduktionerProduktioner.htmlProduktioner.htmlshapeimage_1_link_0
BiografiBiografi.htmlBiografi.htmlshapeimage_2_link_0
NyheterNyheter.htmlNyheter.htmlshapeimage_3_link_0
KontaktKontakt.htmlKontakt.htmlshapeimage_4_link_0
HomeHome.htmlHome.htmlshapeimage_5_link_0
 

“Historien” i korthet; För första gången har det statliga livslotteriet utfallit med högsta vinsten, 500 år. Eftersom vinnarens kropp dessvärre redan är stadd i ett sådant biologiskt förfall att en nödvändig restaurering inte längre är möjlig, har den grundläggande personligheten laddats upp i en extern medvetande-tank och därifrån ympats in i ett foster vilket nu inkuberas och behandlas för att vara biologiskt funktionellt i 500 år. Under sitt fosterstadium vilar medvetandet i ett tillstånd av gränslöshet och förvirring. Det berättar för oss om det nya jagets disiga uppvaknande och de visioner om sitt ursprung och sitt vardande som genomkorsar dess ännu otränade synapser. Dessa korta “rapporter” dyker upp i föreställningen som en röd tråd. Ett medvetande tar form genom en ny och unik grosess för att vid föreställningens slut vara redo att träda ut i den väntande världen.

Parallellt följer vi en kvinna/person som de facto är det födda och vuxna medvetandet. Genom föreställningen följer vi hennes ideliga uppvaknanden från drömmar och visioner av en framtid som hon bara kan ana men som hon också är utrustad för att få möta. I sitt sovande tillstånd hemsöks hon av bilder av en kultur som gradvis upplöser alla de former och begränsningar som härskar i nuet. Människan fortsätter genom sin teknologi att förändra de kulturella villkoren och därmed sam- manhängande fenomen som identitet, etik, filosofi, biologisk form etc. Det mänskliga medvetandets förmåga att ständigt anpassa sig till och i förlängningen göra sig beroende av sin teknologi är vad vi kallar “Det sjunde sinnet”.