Lost Angel 2004

ProduktionerProduktioner.htmlProduktioner.htmlshapeimage_1_link_0
BiografiBiografi.htmlBiografi.htmlshapeimage_2_link_0
NyheterNyheter.htmlNyheter.htmlshapeimage_3_link_0
KontaktKontakt.htmlKontakt.htmlshapeimage_4_link_0
HomeHome.htmlHome.htmlshapeimage_5_link_0
 

Installationen


Verket skapar en illusion i vilken en spegel återkastar betraktarens egen reflexion. I de ögonblick som någon rör sig framför spegeln på den upplysta vägen, frammanas bilden av en kvinna vars dans följer betraktarens egen rörelse i relation till spegeln. Upphör betraktarens rörelse, försvinner kvinnan/ängeln och man lämnas med sin egen spegelbild igen.


Koreografin


I en vidareutveckling av installationen utgör densamma scenografi för en 25 minuter lång koreografisk föreställning. En ensam kvinna/dansare definierar sin utsatthet I samspel med sin egen och ängelns spegelbild. Spegeln förändras successivt från att vara endast en reflexion av dansarens relation till ängelns spegelbild till att bli ett minnesmembran som uppfångar och återkastar dansarens rörelser i ett kontrapunktiskt samspel.  Hennes inledande solo som visar en frustrerad och osäker människa transformeras genom duetten med ängelns reflexion och utmynnar I en  förlösande ”solo-duett”.